Települési Környezetvédelmi Infrastrukturális Fejlesztések Hegymeg Településen

Településünk a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00056 azonosítószámú Települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések tárgyú pályázat keretein belül. 40,45 millió Ft támogatást nyert, melynek keretein belül a csapadékvíz elvezetést szeretné megoldani.

Köszönettel tartozunk a Magyarország Kormányának.

A projekt címe:

„Települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések Hegymeg
településen”

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00056
Megvalósítás időszaka: 2017. 07. 01. – 2018. 12. 30.
A projekt összköltsége: 40 497 312 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. A nyertes ajánlat benyújtója a FEDRID Kft. A kivitelezési folyamatok a munkaterület átadása után május hónapban elkezdődtek.

Június elején a kivitelezési munkálatok elérték a 25% készültségi fokot.

A kivitelezési munkálatok június végén elérték az 50%-os készenléti
fokozatot.

A kivitelezési munkálatok július hónapban elérték a 75%-os készenléti
fokozatot.

A projekt kivitelezési munkálatai lezárultak, augusztus közepén sor
került a sikeres műszaki átadásra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pályázati dokumentumok