Szociális gondozás

Borsodsziráki Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Székhelye: 3796 Borsodszirák, Bartók Béla út 48.
Szakmai vezető: Eperjesiné Tomolya Tünde családsegítő
Telefonos elérhetősége: 06-48/342-904
Elektronikus levélcímcsaladsegito70@freemail.hu
A Szolgálat fenntartója:
Borsodszirák Községi Önkormányzat (székhelye: 3796 Borsodszirák, Fő út 35.)
A Szolgálat működési területe:
A Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó Borsodszirák, Damak, Hangács, Hegymeg, Irota, Lak, Nyomár, Tomor települési önkormányzatok közigazgatási területe.
Az intézmény alaptevékenysége: 
A Szolgálat ellátási körzetében élők számára a szociális szolgáltatások biztosítása.

  • Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás
  • Étkeztetés
  • Házi segítségnyújtás

Falugondnoki szolgálat

Nagy Lajos falugondnok látja el a tevékenységet.

 

 

 

Ravatalozó, Temető