Településtörténet

Hegymeg Árpád-kori település. Nevét 1272-ben említették először az oklevelek Higmugi írásmóddal. 1279-ben Heygmugury, 1332-ben Hegmegy, Hegmegi alakban írták.

Első ismert birtokosa Hegymegi Egyed volt, aki még a tatárjárás előtt zálogba adta három ekényi öröklött földjét Ládi Martunnak, de fiai 1271-ben visszaváltották. 1279-ben IV. lászló király az idevaló tornai várjobbágyoktól eredő Mihályt és Turnát a királyi szerviensek közé emelte. E Turna nevét tarthatta fenn a Hegymeggel szomszédos Lak területén Tornaháza. Hegymegnek 1332-ben említették Szent Kozmáról elnevezett egyházát is, melynek a pápai tizedjegyzék szerint papja 1332-ben 8, 1233-ban 6, 1234-ben 8 garas pápai tizedet fizetett.

A településen I-II. Világháborús emlékmű található közvetlen a főút mellett. Hagyományos műkő világháborús emlékoszloppal melyen a világháborús hősök neve látható a hányatott sorsú turulmadárral.